Dersom svaret er ja? Hva kan DU bidra med? 🙂

Skedsmo Svømmeklubb kan ikke fortsette sin drift dersom ikke alle vervene er fylt og de som har sine verv kan bidra.

Følgende verv er på valg våren 2023:
1 Leder
1 Nestleder
1 Kasserer
1 styremedlem (vara)

2 medlemmer Kontrollkomite
3 +1 Valgkomite medlemmer og vara

Dette er ikke kompliserte verv og krever i liten grad forhåndskunnskaper. Et styreverv er noe man vokser i og tilpasses den enkeltes forkunnskaper. Tidligere styremedlemmer på valg, f.eks. leder/ nestleder og kasserer bistår nye styremedlemmer som trer inn i styret med opplæring.

Så, kan du bli med å holde liv i din lokale svømmeklubb? 🤩

Det er både lærerikt og sosialt å engasjere seg i ditt barns fritidsaktiviteter. Verv er en fin måte å engasjere seg, bli kjent med andre voksne med ulik bakgrunn, få til ting sammen og gjør en forskjell.

Bli med å bidra så klubben vår kan bli bedre!

For mer informasjon om ledige verv, ta kontakt med Nestleder i styret (på vegne av Valgkomiteen):
Kamilla Kilmork på tlf. 40866226 eller mail kamilla.kilmork@hotmail.com

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Mvh. Styret i Skedsmo Svømmeklubb