Vi har den gledelige nyhet å meddele at vi har begynt å bruke Spond for treningsgruppene.

Alle medlemmer av treningsgruppene får invitasjon til å bruke Spond.

Det er viktig at alle som får invitasjon, registrerer seg. Instruktørene har oversikt over oppmøte på trening via Spond, og medlemmene holder seg oppdatert om arrangementer og beskjeder som fremover blir delt i Spond.

I Spond finnes Cashback som kan brukes av ALLE som ønsker å støtte svømmeklubben.

For mer info om Cashback, trykk her.

Trykk her for å komme i gang med registrering av Cashback.