OPPLÆRINGSANSVARLIG

TRENERE

Maria

(D- og E-partiet) 

Matias

(B-, C-, D- og E-partiet, masters og crawl-kurs)

Henrik

Hjelpetrener

INSTRUKTØRER

Mona

Hovedinstruktør

Sverre Thomas

Instruktør

Henrik

Instruktør

Adrian

Instruktør

Fredrik

Instruktør

Tine

Instruktør

Thea

Instruktør

Kasper

Instruktør

Vivian

Instruktør

Elinor

Instruktør

Ramin

Instruktør

Anna

Instruktør

Arish

Instruktør

Amar

Instruktør

Jonas

Instruktør