OPPLÆRINGSANSVARLIG

Trond Syversen

TRENERE

Maria

(D- og E-partiet) 

Rasa

(B-, C-, D- og E-partiet)

Erik

(B- og C-partiet og Masters)

Matias

(B-, C-, D- og E-partiet og Crawl-kurs)

INSTRUKTØRER

Mona

Hovedinstruktør

Harald

Instruktør

Sverre Thomas

Instruktør

Henrik

Instruktør

Adrian

Instruktør

Fredrik

Instruktør

Kine

Instruktør

Sebastian

Instruktør

Thea

Instruktør

Kasper

Instruktør