OPPLÆRINGSANSVARLIG

TRENERE

Vivian

(D- og E-partiet) 

Matias

(B-, C-, D- og E-partiet, masters og crawl-kurs)

Maria

(Hjelpetrener)

INSTRUKTØRER

Mona

Hovedinstruktør

Sverre Thomas

Instruktør

Fredrik

Instruktør

Tine

Instruktør

Thea

Instruktør

Kasper

Instruktør

Vivian

Instruktør

Elinor

Instruktør

Ramin

Instruktør

Anna

Instruktør

Arish

Instruktør

Selma

Instruktør