Styret 2020-2021

 

Styreleder Trine Eide
Tlf: 918 77 847
E-post: leder@skedsmo-svommeklubb.net
Nestleder Marianne Kraugerud
Tlf: 974 11 990
E-post: marianne.kraugerud@hotmail.co.uk
Sekretær Grazia Maria Jose Dicanio-Bakker
Tlf: 412 94 632
E-post: sekretaer@skedsmo-svommeklubb.net
Kasserer Mi Nguyen Pettersen
Tlf: 977 79 101
E-post: kasserer@skedsmo-svommeklubb.net
Styremedlem Cecilie Morland
Tlf: 41547945
E-post: cecilie.morland@farmasi.uio.no
Varamedlem André Schulte

Tlf: 959 06 988
E-post: aschulte@me.com