Styret 2019-2020

 

Styreleder Trine Eide
Tlf: 918 77 847
E-post: leder@skedsmo-svommeklubb.net
Nestleder Marianne Kraugerud
Tlf: 974 11 990
E-post: marianne.kraugerud@hotmail.co.uk
Sekretær Eirin Sva Stomperudhaugen
Tlf: 416 36 830
E-post: sekretaer@skedsmo-svommeklubb.net
Kasserer Ann-Kristin Thorvik
Tlf: 473 54 742
E-post: kasserer@skedsmo-svommeklubb.net
Styremedlem Cecilie Morland
Tlf: 41547945
E-post: cecilie.morland@farmasi.uio.no
Varamedlem Andreas Kildal

Tlf: 48010731
E-post: anders@kildal.as