Nye SSK Opplæringskurs – Asak, Sten Tærud og Åsenhagen ligger nå ute. Vennligst sjekk mail eller Trygg i vann

Alle medlemmer med barn på kurs på Asak, Sten Tærud og Asak har nå fått anbefaling om nytt kurs. Vennligst sjekk mail.
De som ønsker fortsatt plass må takke ja til tilbud om ny kursplass innen oppgitt svarfrist (1 uke). Plasser det ikke takkes ja til vil deretter blir frigjort for øvrige.

Nye kurs på Volla starter opp den 25. januar. Mer informasjon per e-post inklusive tilbud til våre medlemmer om ny kursplass kan ventes 2.uke i januar.

Vi gleder oss til å se alle igjen i 2024.
Frem til da ønskes en riktig god jul & godt nyttår!

Mvh
Klubbledelsen
Skedsmo Svømmeklubb