Skedsmo Svømmeklubb har utarbeidet nye retningslinjer for bilder, mobilbruk og publisering.

Ny retningslinje gjelder for all aktivitet på alle idrettsanlegg klubben benytter til opplæringsvirksomhet og treninger.

Den nye retningslinjen innbærer blant annet at garderober fra nå av skal være mobilfrie sone, og det ikke er lov for foreldre/ foresatte å ta bilde og/ eller filme i svømmehallen uten etter avtale med instruktør/ trener.
Alle medlemmer i klubben vil fra og med høsten måtte fylle ut samtykkeskjema for publisering av bilder.
For mer informasjon om ny retningslinje for bilder, mobilbruk og publisering, samt samtykkeskjema, se fanen Om oss på Skedsmo Svømmeklubb sin hjemmeside.
Alle våre medlemmer oppfordres til å sette seg inn klubbens nye retningslinje for bilder, mobilbruk og publisering.