Vi har gleden av å fortelle at Skedsmo Svømmeklubb har fått 23 712,- fra Lokalbidraget til Romerike Sparebank.

Vi sendte inn et ønske om støtte til å starte et kurs for innvandrerfamilier (enkeltpersoner eller en gruppe) med fokus på svømmeopplæring, selvberging og livredning. Takket være alle dere som har stemt på oss fikk vi derfor et stort bidrag som vil være til hjelp når vi starter opp et slik kurs.

Tusen takk!