Onsdag 20. mars 2024 kl. 18:00
Møtet holdes på Sten Tærud skole, Samlingssalen
Gjoleidveien 21, 2019 Skedsmokorset
Skedsmo Svømmeklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Godkjenne årsberetning 2023
5. Godkjenne årsregnskap 2023
6. Behandle forslag og saker
7. Vedta budsjett
8. Behandle organisasjonsplan (årshjul)
9. Valg
Innkomne forslag behandles under pkt. 6
Påmelding og saker som ønskes tatt opp i tillegg saksliste kan sendes til leder@skedsmo-
svommeklubb.net senest onsdag 13. mars

rom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/barne-og-ungdomsaktiviteter/ferietilbud/vinterferietilbud/