INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I

SKEDSMO SVØMMEKLUBB

Onsdag den 19 Juni 2024 kl 19:00

Møtet holdes på Asak Gammel skole
Branderudveien 91, 2015 Leirsund

Skedsmo Svømmeklubb inviterer alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte 
Saksliste: 
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Behandle forslag og saker:
    • Oppdatering idrettslagets lovnorm
    • Valg nytt styremedlem. Sören Kretzschmar foreslås som nytt styremedlem.

Saksdokumentene i form av forslag til oppdatering av idrettslagets lovnorm vil bli gjort tilgjengelig på Skedsmo Svømmeklubbs hjemmeside i løpet av uke 23.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i Skedsmo Svømmeklubb