INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I

SKEDSMO SVØMMEKLUBB

Tirsdag den 7. november 2023 kl. 20.00

Møtet holdes digitalt

Skedsmo Svømmeklubb inviterer alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte 
Saksliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Behandle forslag og saker:
4.1. Valg nye styremedlemmer
Påmelding til leder@skedsmo-svommeklubb.net Du vil da få tilsendt møtelink på e-post. 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Styret i Skedsmo Svømmeklubb