INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKEDSMO SVØMMEKLUBB

DATO: Onsdag 8. mars 2023 kl.18.00
STED: Asak skole, Mat og Helse (inngang i hjørnet til venstre for Asak Svømmehall)
Branderudveien 91, 2015 Leirsund

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må ̊være styret i hende innen onsdag 22. februar.
Alle saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.
Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Skedsmo Svømmeklubb
leder@skedsmo-svommeklubb.net