200 m rygg herrer Jan Eriksen nr. 5

200 m bryst herrer Tom Nordlie nr. 7

400 m medley herrer Tom Nordlie nr. 7