Velkommen til Skedsmo Svømmeklubb!

 

Velkommen til årsmøte!

Skedsmo Svømmeklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte mandag 9.03.2020 kl 18.00 på Asak skole, Mat og Helse. Saker som ønskes behandlet på årsmøte bes være styret i hende innen 24.02.2020. Fullstendig saksliste sendes ut innen 02.03.2020.

sekretaer@skedsmo-svommeklubb.net